• Algemeen
  • Tableau de la troupe
  • De Voorstellingen
  • Educatie
  • Speellijst

Educatief Material

Merkx & Dansers ontwikkelt doorlopend theatrale activiteiten rondom haar voorstellingen. Dit (educatieve) materiaal wordt voornamelijk aangeboden aan scholen en aan theaters die iets meer willen doen voor hun publiek. De activiteiten zijn erop gericht mensen te prikkelen om naar dans te kijken. Het is de bedoeling om met een extra, aantrekkelijk programma meer te vertellen over theaterdans en zo nieuwsgierigheid op te wekken. We willen een spannende en verleidelijke ervaring meegeven, waarin dans op een speelse manier dichterbij wordt gebracht.

We hebben een primeur; M&D lanceert haar educatieve film met beelden uit de studio: De Making Of... In een 17 minuten durende DVD laat men de kijker op speelse manier kennismaken met moderne, verhalende dans en het maakproces van De Koning Danst in het bijzonder. De film staat ook uitstekend op zichzelf voor educatie in het algemeen zonder de koppeling met De Koning Danst.

Volgend seizoen is er een videofilm beschikbaar waar iedereen zelf mee kan leren dansen. Dansmateriaal en bepaalde trucs uit voorstellingen van M&D worden door de dansers van de groep op heldere wijze en stap voor stap aangeleerd. Er worden ook tips gegeven om zelf dóór te gaan met eigen dansbewegingen of om te experimenteren met andere muziek. Het is een vrolijke en komische film die je iets leert over het dansvak, zelfs als je helemaal niet praktisch meedoet. Er komt aan bod wat dansers voelen en meemaken vóórdat ze op toneel staan. Op dat moment lijkt het namelijk allemaal erg gemakkelijk. De blauwe plekken, het bloed, zweet en tranen die eraan voorafgingen zijn vergeten...

Zelfgemaakte danssoftware is een vervolg op deze videofilm. M&D wil daarmee (vooral) kinderen aanspreken in hun eigen taal en met hun eigen middelen. In seizoen 2006/2007 is een spelcomputerprogramma beschikbaar, zowel voor het onderwijs als voor iedere belangstellende via het net. Voor dit project werkt M&D samen met het gerenommeerde leermiddelenbedrijf Scala Media uit Zutphen. Het is de bedoeling dat de kinderen via een computerspel in staat zijn zelf een dansvoorstelling te creëren. De aangeleverde ingrediënten verwijzen naar elementen uit voorstellingen van M&D en het spel sluit dus aan bij een voorstellingsbezoek. Maar ook zonder deze koppeling is het computerprogramma een leuke opsteker.

Werk Op Maat Het werk van M&D wordt vaak gebruikt als onderdeel van speciale projecten, zoals themaweken op school, dansfestivals met een bepaald onderwerp, publieksdagen in theaters, culturele bijeenkomsten en feestelijke aangelegenheden. Het is een grote uitdaging voor M&D om per situatie de beste extra activiteit uit te zoeken of er zelfs speciaal een te ontwikkelen! Er bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid onder leiding van M&D een dansstuk te maken, of een uitgebreid workshop-programma te kiezen voor zowel kinderen als volwassenen. Met leerkrachten samen is het ook mogelijk om te werken aan een inbedding van een programma over dans in het reguliere lesprogramma, bijvoorbeeld bij de vakken drama, nederlands, maatschappijleer, CKV.

M&D heeft ruim ervaring met dit soort werk. In de vijftien jaar dat Merkx werkt voor kinderen is een schat aan projecten ontwikkeld en uitgevoerd. De dansers van M&D zijn naast performers ook in staat hun vakkennis en hun enthousiasme op een toegankelijke manier over te brengen op de kinderen en op ieder ander publiek.

Lesbrieven Iedere voorstelling vraagt om een andere, specifieke voorbereiding of nawerk, dus per voorstelling is een aparte to the point lesbrief ontwikkeld voor leerkrachten. Met opdrachten om in de klas aan de slag te gaan en achtergrondinformatie over dans. Na afloop van onze voorstellingen bestaat daarnaast ook nog de mogelijkheid om vragen te stellen aan de dansers. Deze vragen kunnen van te voren zijn bedacht in de klas naar aanleiding van de lesbrief.

Workshops Er is een grote vraag naar dansworkshops. M&D biedt daarom de mogelijkheid om meteen aansluitend aan de voorstelling iets praktisch te doen. Soms kan het publiek gewoon op de stoel blijven zitten om mee te doen aan een handendans. Soms gaat iedereen onder leiding van de dansers in groepen met de voetjes van de vloer. De dansers leren dan bewerkt, versimpeld materiaal uit de voorstelling. De ervaring heeft geleerd dat direct contact tussen dansers en kinderen stimulerend werkt.

Lecture-Demonstrations Choreograaf Wies Merkx en andere leden van M&D zijn in bijzondere gevallen bereid uitleg te geven over het reilen en zijlen van de groep. Aan de hand van het concrete werk met de dansers in de studio en/of op toneel, of naar aanleiding van een voorstelling kan er een presentatie plaatsvinden waarbij ingegaan wordt op bepaalde aspecten van de beroepspraktijk, afhankelijk van de wensen en vragen. Soms kan een informele (feestelijke) ontvangst in Palladio, de eigen studio van M&D, met daarbij dansfragmenten, een hapje en een drankje, stof bieden om over na te praten en als inspiratie dienen voor andere (werk)situaties.

De Kreutzersonate Speciaal voor docenten BO en VO en als extra aanbod voor volwassenen is er de korte film De Kreutzersonate. Deze video is een bewerkte registratie van een repetitie. De kijker ziet choreograaf Wies Merkx in de studio aan het werk met een acteur en een danseres. In ongeveer 30 minuten krijgt de toeschouwer een kijkje in het hoofd van de choreograaf. De film is geschikt om meer te weten te komen over de artistieke achtergrond van waaruit Merkx werkt, over het raakvlak tussen dans en toneel.